Basel I và Basel II tiếng Anh

Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng

khanh3885

Thành viên
Mình gửi cho bạn nào cần tham khảo bản gốc tiếng Anh nhé.
 

Attachments

  • Basel 1 full english version.pdf
    99.1 KB · Views: 852
  • Basel 2 full english version.pdf
    368 KB · Views: 1,344
Cập nhật tin tức mới nhất theo Ngân hàng
Top