hanh_nguyen

Thành viên
Đề thi nghiệp vụ thẻ của VTB
Phần 1: trả lời đúng sai (10 câu – 3 điểm)
Nội dung mkt cơ bản, mkt ngân hàng, …
Phần 2: lý thuyết (3 điểm)
Trình bày mục tiêu của hoạt động marketing ngân hàng ? Đặc thù của ngành kinh doanh ngân hàng ? Từ đó phân tích những ảnh hưởng của nó tới hoạt động mkt ngân hàng ?
Phần 3: bài tập (4 điểm)
3.1 (1.5 điểm)
Một khách hàng ngân hàng H có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn với số dư thường xuyên là 180 tỷ. Khách hàng muốn vay thêm ngân hàng 850 tỷ trong vòng 12 tháng, tính lãi suất cho vay cá biệt cho khách hàng này? Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn là 2,5%/ năm, tỉ lệ dự trữ thanh toán bắt buộc là 16%. Lãi suất cho vay là 21% đối với các khách hàng thông thường khác. Lãi suất huy động vốn bình quân là 17.5%, lãi suất huy động vốn ngắn hạn là 16.5%.
 

coolman

Thành viên
bài này mà cho nhân viên tín dụng ngân hàng VTB làm chắc cũng out
 
Top