Bài tập về kế toán ngân hàng huy động vốn

kimanh101290

Thành viên
Bạn giải giúp mình bài tập này với:
1. Doanh thu trong các Dn tính thuế theo phương pháp khấu trừ
a. bao gồm cả thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
b. bao gồm thuế GTGT đầu ra phải nộp
c. không bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
d. không bao gồm thuế GTGT đầu ra phải nộp

2. Trong Dn tính thuế theo phương pháp khấu trừ, chỉ tiêu " giảm giá hàng bán"
a. bao gồm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
b. bao gồm thuế GTGT đầu ra phải nộp
c. không bao gồm thuế GTGT đầu ra phải nộp
d. tất cả đều sai

3. Chi phí vân chuyển số thành phẩm đã bán bị trả lại về nhập kho phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ theo hình thức thuê ngoài, doanh nghiệp hoạch toán vào chi phí bán hàng --> đúng hay sai ?
 

yen129

Thành viên mới
bài này có từ lâu rồi, không biết luật thay đổi như nào, nhưng hiện nay mình học thì lãi của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn cuối tháng không nhập vào gốc mà phải đến khi tất toán sổ nếu khách hàng không đến tất toán thì mới nhập lãi vào gốc và mở kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn cũ với mức lãi suất tại thời điểm đó.
theo mình bài 1 giải như sau:
a)
+ Lãi dồn tích dự trả vào ngày 18/2 và 18/3 là:
31*100*0.5%/30 + 100*0.5%=1,0167
+ Lãi thực tế KH được nhận từ 18/3 đến 8/4 là
21*100*0.5%/30 = 0.35
+ Tổng số tiền KH nhận được: 100+1,0167+0.35= 101.3667
Nợ TK 4231. bà Hiền : 100
Nợ TK 4911. Bà hiền: 1,0167
Nợ TK 8010 0.35
Có TK 1011 101.3667
b)
Lãi dồn tích dự trả vào ngày 28/1 28/2 và 28/3 là:
10*100*0.5%/30 + 2*100*0.5%= 1.167
+ Lãi thực tế KH được nhận từ 28/3 đến 8/4 là
11*100*0.5%/30 = 0.183
+ Tổng số tiền KH nhận được: 100+1.167+0.183= 101.35
Nợ TK 4231. bà Hiền : 100
Nợ TK 4911. Bà hiền: 1,167
Nợ TK 8010 0.183
Có TK 1011 101.35
 

Thrall

Thành viên mới
Anh chị cho em hỏi tí.

Ngày 1/1 ông A đến ngân hàng gửi tiết kiệm 3 tháng, 100tr đồng. Trả lãi định kì hằng tháng. Lãi suất 12%/ năm.
Ngày 1/4 ông A đến tất toán sổ tiết kiệm. Ông A chỉ nhận lãi 2 kỳ.
=> Định khoản toàn bộ các ngiệp vụ phát sinh từ 1/1 -> 1/4.
Trường hợp tiếp theo là ông A gửi từ ngày 5/1 đến 5/4.

Anh chị giúp dùm em mới học nhưng sắp kiểm tra rồi ạ, em lơ mơ lắm :(
 

Thao Vy

Thành viên mới
khi nào sử dụng phương pháp phân bổ để hạch toán lãi vậy a/c?
 
Top