Bài tập tính toán hạn mức tín dụng ngắn hạn

tuancntt2007

Thành viên mới
mình đồng ý cách tính của tuanv191
CPSXKH = Giá trị sản lượng + CP quản lý - Khấu hao - Thuế - Lợi Nhuận
giá trị sản lượng ở đây giá vốn hàng bán các sản phẩm được sản xuất ra, cũng là doanh thu,
mà ko hề bao gộp chi phí quản trị trong đó, thế nên phải (+) chi phí quản trị vào.
Đứng ở góc độ DN, thì sản phẩm sản xuất ra bao giờ cũng có tồn kho, chứ ko thể bán hết trong kỳ ( 2009) được, thế nên sản lượng luôn > doanh thu, và chi phí phải tính dựa trên giá trị sản lượng ( 178) chứ ko phải 160.
 

tuanlan1302

Thành viên mới
Theo mình là thế này

Vòng quay VLD2009 = Vòng quay VLD2008 = DTT08/TSLDbq08 = 150/50 = 3
Tổng chi phí SXKD09 = Giá vốn hàng bán + CP Quản lý điều hành (không tính khấu hao) = DT-(LN+Thuế+KH) = 144
Nhu cầu VLD09 = Tổng chi phí SXKD09/Vòng quay VLD09 = 144/3 = 48

Vốn tự tài trợ = Vốn tự có + Người mua ứng tiền trước + Phải trả người bán + vay khác = 4+10+6+10=30

HMTD = NCVLD-Vốn tự tài trợ = 48-30=18

Trên đây là ý kiến của mình, mong mọi người chỉ giáo
Sao vốn tự có lại là 4 vậy bạn? 5%*160=8 tỷ chứ nhỉ?
 


Top