Bài tập môn tiền tệ quốc tế

Hoangloan___

Thành viên mới
: Công ty Thành Công có nghĩa vụ phải trả khoản nợ đến hạn là 80.000 EUR,
Công ty vừa thu được tiền hàng xuất khẩu 10.000 GBP, đồng thời có các số dư trên
tài khoản như sau: 50.000 AUD và 1.200.000.000 VND.
Hãy cho biết:
1. Tổng số EUR mua được khi sử dụng GBP và AUD để mua?
2. Xác định số dư tài khoản VND của công ty?
3. Hạch toán vào các tài khoản thích hợp tại ngân hàng (thanh toán chuyển
khoản)
Biết rằng: Tỷ giá giao ngay niêm yết tại ngân hàng như sau:
GBP/USD= 1,5630 – 45
AUD/USD = 1,1025 - 40
EUR/USD = 1,2530 – 50 USD/VND= 20.800 - 50
Mình có bài ktra môn thanh toán tt quốc tế. Mn giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều
 

Hamannche

Thành viên mới
Hi! Đây là một tin cậy nhà thầu? Bây giờ rất nhiều người đang bị lừa dối và không có thì đúng cách đối phó với số tiền còn lại. Nghiên cứu tại Litеfоreх - cám ơn Chúa, họ có những tài liệu cho việc này. Nói Chung, tôi đã hài lòng, và ngay lập tức bắt đầu làm việc ở đó
 


Top