bài tập Lý Thuyết Thống Kê,có ai giải dùm e với..

Easy Nguyễn

Thành viên mới
vấn đề là e chuẩn bị thi.ai giải dùm e bài này với ..cảm ơn mọi ng


3183610430488_2666055902124_tn.jpg

6924010462569_2666056068790_tn.jpg
 
Last edited:
Top