HOT Bài tập lớn - Thi tuyển BIDV 2015 & 2016

thanhdv161

Thành viên
Mời anh em vào thảo luận bài 2:

- Hệ số thanh toán tổng quát đầu kỳ = tổng TS/tổng NPT = 1.13
- Hệ số thanh toán NH đầu kỳ = (TSLĐ & ĐTNH)/Nợ NH = 1.04
- Hệ số thanh toán nhanh đầu kỳ = ( Tiền + KPT + ĐTNH)/ Nợ ngắn hạn = 0.72
- Hệ số nợ = Nợ phải trả/ Tổng vốn = 0.88
- Hệ sô tự tài trợ = 1- Hệ số nợ = 0.12
p/s: 3 năm rùi không học về thẩm định đầu tư dự án nên hóng lời giải bài 1 :(
 
Last edited:
Top