Anh chị giúp em giải bài này với ah

Hahahaaa

Thành viên mới
Anh chị giúp em giải bài này với ạ.
Công ty H có số vốn đầu tư tại Công ty ABC là 5.000.000.000 chiếm 46% giá trị tài sản của Công ty ABC. Công ty H đã chi tiền gửi ngân hàng bổ sung đầu tư vào công ty ABC 600.000.000. Biết rằng tại thời điểm H bổ sung vốn đầu tư Công ty ABC tăng vốn đầu tư thêm 1.000.000.000. Lập định khoản liên quan tại công ty H.?
 


Top