anh chị giải giúp em bài tín dụng này với :((

HuyenNguyen2704

Thành viên
Ngân hàng A đang xem xét một dự án sau :
1/ Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án : 200 triệu : trong đó đầu tư tài sản cố định 180tr, tài sản lưu động 20 tr
2/ Dự tính vay ngân hàng 80 tr để mua sắm máy móc, gốc vay sẽ được hoàn trả đều trong 4 năm, bắt đầu vào cuối năm thứ 1, lãi suất cố định 10%/năm
3/Dự án dự tính kéo dài trong 5 năm, tạo doanh thu từ năm thứ 1
4/ Doanh thu ước tính trung bình hàng năm là 90 tr, chi phí nguyên nhiên vật liệu, tiền công, quản lý… ( chưa kể khấu hao và trả lãi khoản vay ) là 20tr hàng năm
5/ Khấu hao tài sản theo phương pháp trung bình
6/Thuế thu nhập : 30% thu nhập trước thuế
7/ giá trị thanh lý của các tài sản khi dự án kết thúc coi như bằng 0
Yêu cầu : Ngân hàng có nên cho vay không nếu dựa vào chỉ tiêu NPV ? Biết rằng NH sử dụng lãi suất cho vay làm lãi suất chiết khấu
 

kiennghiphi

Thành viên mới
Một câu hỏi tự luận tín dụng ( 3 điểm): Cho 1 tình huống ngân hàng ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho khách hàng.....Tìm những điểm sai quy định
Bạn có bít để trả lời câu này mình nên đọc ở quy định nào ko?
 

kiennghiphi

Thành viên mới
Một câu hỏi tự luận tín dụng ( 3 điểm): Cho 1 tình huống ngân hàng ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho khách hàng.....Tìm những điểm sai quy định
Bạn có bít để trả lời câu này mình nên đọc ở quy định nào ko?
 

HuyenNguyen2704

Thành viên
Một câu hỏi tự luận tín dụng ( 3 điểm): Cho 1 tình huống ngân hàng ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho khách hàng.....Tìm những điểm sai quy định
Bạn có bít để trả lời câu này mình nên đọc ở quy định nào ko?
thiệt tình là mình mới coi lại bài vài hôm nay nên chưa coi nhiều về lý thuyết, bạn giải được share cho mình thảm khảo với nhé. thanks bạn
 


Top