T888

Super Moderator
Bank's User
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021
agribank-kenh-thanh-toan-dich-vu-cong-quoc-gia-27-.3627.jpg
Căn cứ văn bản số 7418/NHNo-TCTL ngày 18/8/2021 của Tổng Giám Đốc Agribank về việc tuyển dụng lao động năm 2021 và chỉ tiêu định biên đối với các chi nhánh;

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Định (Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định) có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 để làm việc tịa các chi nhánh trong tỉnh, như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

1.1 Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021:
16 chỉ tiêu.

1.2 Vị trí tuyển dụng: Tín dụng 05 chỉ tiêu; kế toán: 04 chỉ tiêu; Thủ quỹ, kiểm ngân: 07 chỉ tiêu. Nơi công tác: Hội sở tỉnh và các chi nhánh trực thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, Cụ thể:

- Hội sở tỉnh: 01 kiểm ngân;

- Chi nhánh TP Quy Nhơn: 02 kiểm ngân

- Chi nhánh Huyện Tuy Phước: 01 tín dụng;

- Chi nhánh Huyện Tây Sơn: 02 tín dụng, 01 kế toán;

- Chi nhánh Huyện Phù Cát: 01 kế toán, 01 kiểm ngân;

- Chi nhánh Huyện Phù Mỹ: 01 tín dụng;

- Chi nhánh TX Hoài Nhơn: 01 kiểm ngân;

- Chi nhánh Huyện Hoài Ân: 01 tín dụng, 01 kế toán, 02 kiểm ngân;

- Chi nhánh Huyện An Lão: 01 kế toán.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

Các ứng viên dự thi phải tham dự qua hai vòng:

-Vòng 1: Sơ tuyển:

Ứng viên qua vòng 1 sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển tại vòng 2.

- Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ và thi phỏng vấn: Thực hiện sau khi có kế quả sơ tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển:

3.1 Tiêu chuẩn chung:


- Ứng viên dự tuyển có một quốc tịch Việt Nam, ưu tiên ứng viên có hộ khâu thường trú tại địa phương.

- Độ tuổi, ngoại hình: Ứng viên dự tuyển có độ tuổi không quá 35 tính đến ngày 30/09/2021. Ngoại hình: Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên.

- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí,chức danh lao động cần tuyển dụng.

- Có lý lịch rõ ràng, được cơ qua nhà nước xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sụ, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sỡ giáo dưỡng,...

3.2 Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Yêu cầu về trình độ đào tạo:


a1) Đối với ứng viên dự tuyển nghiệp vụ tín dụng, kế toán:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy (không nhận ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tại chứ, từ xa, vừa làm vừa học, liên thông), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh,...).Riêng đối với ứng viên dự tuyển vòa các chi nhánh có địa bàn thuộc huyện 30a (Chi nhánh huyện An Lão): Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, đúng chuyên ngành, có hộ khẩu thường trú tại nơi có chi nhánh ứng viên dự tuyển, cam kết làm việc lâu dìa tại đơi vị (nếu trúng tuyển).

- Ưu tiên tuyển dụng các ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sác hệ chính quy các chuyên ngành: Kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thanh toán quốc tế/kinh tế quốc tế/kinh tế đối ngaoij của các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ.

a2) Đối với ứng viên dự tuyển thủ quỹ, kiểm ngân:

Tối thiểu tốt nghiệp trung cấp, hệ chính quy thuộc khối ngành kinh tế (Tài chính, kế toán, ngân hàng, kinh tế,...)

b) Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học:

- Ngoại ngữ:

+ Đối với ứng viên dưới 30 tuổi có nguyện vọng đăng ký làm viện tại các chi nhánh trên địa bàn Thành phố Quy Nhơ (trừ ứng viên dự tuyển thủ quỹ, kiểm ngân) phải có một trong các chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: B1(khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ), UELTIS 4.0,TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 126, TOEFL IBT 42, TOEFL ITP 450.

+ Đối với ứng viên dưới 30 tuổi có nguyện vọng đăng ký làm viện tại các chi nhánh ngoài địa bàn Thành phố Quy Nhơn, ứng viên từ 30 tuổi trở lên, ứng viên dự thủ quỹ, kiểm ngân phải có một trong các chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: A2 (khung tham chiếu Châu Âu về ngoại ngữ) IELTS 3.0, TOEIC 400,TOEFL PBT 340, TOEFL CBT 96, TOEFL IBT 31, TOEFL ITP 337.

- Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (gồm 6 module cơ bản) theo quy định của Bộ Thông tin vs Truyền thông. Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B trở lên đã cấp trước ngày 10/08/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

c) Yêu cầu khác: Ứng viên trúng tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân phải cam kế công việc thủ quỹ, kiểm ngân (ghi trong hợp đồng lao động) và không được xin điều chuyển sang làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

4. Hồ sơ tuyển dụng:

- Ứng viên dự tuyển được đăng kus tối đa 02 nguyện vọng và cam kế chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng, cụ thể như sau:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký làm việc tịa một trong các đơn vị thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định tại điểm 1.2 mục 1 nêu trên theo nguyện vọng cá nhân.

+ Nguyện vọng 2: Theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng (nếu trúng tuyển) và còn chỉ tiêu, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại chi nhánh được phân công đến làm việc.

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu của Agribank).

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương không quá 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cuốc công dân; Băng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ ngoiaj ngữ; tin học; Bảng điểm kế quả học tập.

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy tờ khác (nếu có).

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Định đang áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, số 64 Lê Duẫn, TP Quy Nhơn, Bình Định; hoặc gửi bản scan 01 file định dạng pdf qua email: [email protected]ường hợp ứng viên gửi hồ sợ qua email, ứng viên phải nộp hồ sơ bản giấy khi đến tham dự thi tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 08/10/2021 vào các ngày làm việc trong tuần.

* Lưu ý:

- Hồ sợ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoai/Email trực tiếp liên lạc (số điện thoại không nên thay đổi trong suát thời gian từ khi đăng ký đến khi kế thúc đợi tuyển dụng).

- Không nhận hồ sơ gửi quá hạn. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

6. Thời gian thi tuyển: dự kiến giữa tháng 10/2021.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách ứng viên dự thi, lịch thi đến trược tiếp từng ứng viên, ứng viên thường xuyên theo dõi thông tin tuyển dụng qua Fanpage địa chỉ https://www.facebook.com/agribankbinhdinh.vn/Thông báo tuyển dụng được niêm yết.

Mọi thông tin chi tiế về tuyển dụng ứng viên có thể tìm hiểu thêm qua Thông báo tuyển dụng được niêm yết công khai tại trụ sở các chi nhánh Agribank trong tỉnh Bình Đinh, hoặc qua Fanpage địa chỉ Đăng nhập hoặc đăng ký để xem, hoặc liên hệ qua Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định, số điện thoại: (0256)3525687, 0903523859, Email: [email protected]./.

Việc tổ chức tuyển dụng của Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Định phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19.


-----------------------------------------------------------------​
☎ Hotline hỗ trợ: (097) 5151.777/ 024.3999.2518/ 024.3232.1999

Để chuẩn bị cho các kế hoạch tuyển dụng, UB Academy chính thức triển khai chương trình Luyện thi cấp tốc để Hỗ trợ các bạn Ứng viên - Khóa học chuẩn bị kiến thức ĐẦY ĐỦ NHẤT cho Ứng viên mong muốn Thi tuyển Ngân hàng & Công chức năm 2021. Mời các bạn tham khảo các Khóa học đang và sắp triển khai tại đây
Thành viên quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 097.5151.777 // 024.3999.2518

Cập nhật LIÊN TỤC các thông tin về tuyển dụng #Big4 tại Group: U&Bank - Học & Làm nghề Ngân hàng
-------------------------------------------
Ban điều hành UB Academy
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
Tầng 4, số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3999.2518| Email: [email protected] | Website: Trang chủ | UB Academy
 

Attachments

  • PHIEU DANG KY DU TUYEN LAO DONG 2021.doc
    178 KB · Views: 55
Top