MB [31.03] MBBank thông báo tuyển dụng Nhân sự nhiều vị trí tại chi nhánh Hoài Đức

mbbank-3-jpg.19119
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Chi nhánh Hoài Đức - Hà Nội

Ngày hết hạn: 31/03/2019

Vị trí:
Cán bộ quản lý / Nhân viên
Chức danh: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân / Chuyên viên Khách hàng SME / Chuyên viên Tư vấn / Giám đốc Chi nhánh / Giám đốc Dịch vụ / Giao dịch viên / Kiểm ngân / Kiểm soát viên / Nhân viên Hành chính tổng hợp (mảng Nhân sự) / Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh / Phó Phòng Dịch vụ Khách hàng / Phó phòng Khách hàng Cá nhân / Phó phòng Khách hàng SME / Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng / Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân / Trưởng phòng Khách hàng SME

STTTiêu đềNơi làm việcNgày hết hạn
1
Hà Nội​
31/03/2019​
2
Hà Nội​
31/03/2019​
3
Hà Nội​
31/03/2019​
4
Hà Nội​
31/03/2019​
5
Hà Nội​
31/03/2019​
6
Hà Nội​
31/03/2019​
7
Hà Nội​
31/03/2019​
8
Hà Nội​
31/03/2019​
9
Hà Nội​
31/03/2019​
10
Hà Nội​
31/03/2019​
11
Hà Nội​
31/03/2019​
12
Hà Nội​
31/03/2019​
13
Hà Nội​
31/03/2019​
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]


Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 
Top