MB [31.03] MBBank thông báo tuyển dụng Nhân sự nhiều vị trí tại chi nhánh Bình Tân

5213_anh_2_3.jpg
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Chi nhánh Bình Tân - Hồ Chí Minh

Ngày hết hạn: 31/03/2019

Vị trí:
Cán bộ quản lý / Nhân viên

Chức danh: Chuyên viên Khách hàng Cá nhân / Chuyên viên Khách hàng SME / Chuyên viên Tư vấn / Giám đốc Chi nhánh / Giám đốc Dịch vụ / Giao dịch viên / Kiểm ngân / Kiểm soát viên / Nhân viên Hành chính tổng hợp (mảng Nhân sự) / Phó Giám đốc Phụ trách Kinh doanh / Phó Phòng Dịch vụ Khách hàng / Phó phòng Khách hàng Cá nhân / Phó phòng Khách hàng SME / Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng / Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân / Trưởng phòng Khách hàng SME

STTTiêu đềNơi làm việcNgày hết hạn
1Giám đốc dịch vụTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
2Phó Giám Đốc Chi Nhánh phụ trách KHCNTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
3Kiểm soát viênTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
4Trưởng Phòng/Phó phòng Khách hàng Doanh nghiệpTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
5Trưởng phòng/ Phó phòng Khách hàng cá nhânTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
6Trưởng phòng/ Phó phòng Dịch vụ khách hàngTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
7Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệpTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
8Chuyên viên Khách hàng cá nhânTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
9Chuyên viên Tư vấnTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
10Giao dịch viênTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
11Nhân viên Hành chính nhân sựTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
12Nhân viên Kiểm ngânTP Hồ Chí Minh
31/03/2019
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 
Top