MB [22.3] MBBank thông báo tuyển dụng Nhân sự nhiều vị trí tại chi nhánh Hải Phòng

mbbank-3-jpg.19119
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hải Phòng
Ngày hết hạn: 22/03/2019
-------STT
Vị trí
Xem chi tiết
1
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Tại đây

2

Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Tại đây

3

Giao dịch viên

Tại đây

4

Chuyên viên Tư vấn

Tại đây

5

Nhân viên hành chính

Tại đây
[TBODY] [/TBODY]
Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 
Top