MB [14.04] MBBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch - Hà Nội

anh3_IPRT.jpg
Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank thông báo tuyển dụng:

Nơi làm việc: Hà Nội (HO)
Ngày hết hạn: 14/04/2019
-------
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện xây dựng/điều chỉnh kế hoạch các đơn vị định kỳ hàng năm được phân công theo đúng định hướng của Ngân hàng
 • Thực hiện giám sát đo lường kết quả thực hiện kế hoạch các đơn vị được phân công định kỳ tháng/quý/6 tháng/năm
 • Tập hợp & xây dựng KPIs các đơn vị được phân công
 • Thực hiện đánh giá thi đua khen thưởng định kỳ 6 tháng/năm theo bộ chỉ tiêu KPIs của các đơn vị được phân công
 • Tổ chức xây dựng & lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu đo lường các đơn vị gồm dữ liệu quá khứ & hiện tại
 • Tổng hợp, phân tích báo cáo quản trị, báo cáo phân tích kinh doanh theo yêu cầu của TGĐ/Ban điều hành
 • Tổng hợp, phân tích các báo cáo ra cơ quan bên ngoài (NHNN, BQP…) theo phân công
 • Thực hiện theo dõi, giám sát & tổng hợp kết quả các công việc Tổng giám đốc giao cho các đơn vị/ Ban điều hành
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Toán kinh tế, Toán tài chính
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tương đương (tài chính, kế hoạch, kế toán kiểm toán, phân tích tài chính)
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống BI (công cụ và công nghệ).
 • Có kỹ năng về phân tích định lượng, tư duy logic, giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng về sử dụng phần mềm: SQL, excel
 • Nghe nói Tiếng Anh tốt
==============
ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Tin tuyển dụng UB hỗ trợ MBBank đăng tuyển
--------------------------------------------------
Ban quản trị Diễn đàn UB
Công ty CP Đầu tư & Phát triển UB Việt Nam
www.ub.edu.vn
 
Last edited by a moderator:
Top