vietabank tuyen dụng

  1. cocghe266

    VietABank VietABank tuyển dụng CVQHKH Cá nhân tại Hà Nội, TPHCM & nhiều tỉnh thành trên cả nước [31.08.2014]

    Mã công việc: RMCN Địa điểm: Tp.HCM; Hà Nội; Đồng Nai; Bình Dương; Cần Thơ; An Giang; Bạc Liêu; Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Đăk Lắk Mô tả công việc: Trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, phát triển KH về các SPDV KHCN tại đơn vị Thu thập thông tin, tìm hiểu nhu cầu của...
  2. hungviet

    VietABank VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, TP [30/06/2014]

    Mô tả công việc: Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch của Ngân hàng Doanh nghiệp (tíndụng, TTTM, thu phí dịch vụ,…) nhằm đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ phê duyệt hồ sơ tín dụng theo quy định của VietA Bank nhằm kiểm soát...
Top