thi tuyển vietcombank

  1. emcocghe

    Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 1/2022 - Sáng Phỏng vấn, chiều có thông báo ĐỖ

    Trong tuần này, (từ 24/03 -> nay), Vietcombank đã bắt đầu tiến hành tổ chức vòng thi Phỏng vấn theo chương trình tuyển dụng tập trung đợt 1/2022, vẫn còn 1 số chi nhánh sẽ phỏng vấn vào đầu tuần tới. Lịch được sắp xếp theo Kế hoạch riêng của Từng chi nhánh. Thông thường, sau 7-10 ngày sau khi...
  2. Nguyễn Nhật Min

    HOT Review phỏng vấn chi tiết Vietcombank đợt 2/2021 (9/10/2021) - Vị trí Quan hệ khách hàng

    1. Yêu cầu hồ sơ tuyển dụng Phiếu thông tin ứng viên em tải forrm mẫu trên UB Các giấy tờ trên email yêu cầu mình chuẩn bị, bỏ vào túi giấy đựng hồ sơ 2. Hội đồng phỏng vấn Gồm Giám đốc CN, 1 Phó Giám đốc, trưởng phòng tổ chức 3. Câu hỏi: Câu hỏi đầu tiên là: em tiêm chưa? Trước khi apply...
Top