stock

  1. Anth

    Những điều cần biết khi nhập môn chứng khoán

    Một trong những hình thức đầu tư được nhiều người nhắc đến nhất trong những năm gần đây chắc hẳn là chứng khoán. Từ trên MXH cho đến quán cà phê, nơi đâu cũng có thể nghe những đoạn "money-chat" về biểu đồ xanh xanh, đỏ đỏ, cắt lỗ hay mã nào sẽ sinh lợi nhiều nhất... Những câu chuyện về độ...
Top