shb tuyển dụng

 1. cocghe266

  SHB SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB [31.01.2015]

  Thông báo tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị kinh doanh SHB tháng 1 năm 2015 Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I.Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng Vị trí...
 2. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB [10.01.2015]

  Thông báo tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị kinh doanh SHB tháng 12 năm 2014 Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I.Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng Vị trí...
 3. cocghe266

  SHB Cty QL nợ & khai thác tài sản NH SHB (SHAMC) tuyển dụng tại Hà Nội & TPHCM [18.12.2014]

  Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHAMC) Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác...
 4. cocghe266

  SHB SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính SHB [20.12.2014]

  Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính SHB đợt tuyển tháng 12 năm 2014 Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự & hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các nhân sự tại Trụ sở chính SHB (Hà Nội): I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí...
 5. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB [20.12.2014]

  Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB đợt tuyển tháng 12 năm 2014 Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí...
 6. Lunited

  SHB thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 10 - Đơn vị Kinh doanh SHB

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng Ghi chú: - Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào thì ghi mã tuyển dụng trong hồ sơ...
 7. Lunited

  SHB SHB thông báo tuyển dụng nhân sự Tháng 10 - Trụ sở chính SHB [14.11.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự & hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các nhân sự tại nhiều vị trí ở Trụ sở chính (Hà Nội) SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: Tiêu chuẩn tuyển dụng: Nội dung chi tiết tại đây. II. Hình...
 8. cocghe266

  SHB SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB [06.10.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng Vị trí Quản lý TT Chức danh Mã số ứng tuyển Địa điểm 1 Phó Giám đốc Chi nhánh...
 9. cocghe266

  SHB [HOT HOT] SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh SHB [30.08.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng Vị trí Quản lý TT Chức danh Mã số ứng tuyển Địa điểm 1 Phó Giám đốc Chi nhánh PGD.CNH...
 10. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại các đơn vị kinh doanh của SHB [24.07.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Quản lý và Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí – Tiêu chuẩn tuyển dụng 1. Các vị trí tuyển dụng TT Chức danh Mã số ứng tuyển Ghi chú Tiêu chuẩn cụ thể 1 Giám đốc Phòng Giao...
 11. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng rất nhiều vị trí tại Trụ sở chính (Hà Nội) [04.08.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự & hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các nhân sự tại nhiều vị trí ở Trụ sở chính (Hà nội) SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: 2. Tiêu chuẩn tuyển dụng của từng vị trí: Download tại đây...
 12. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng nhiều vị trí tại Trụ sở chính (Hà Nội) [10.07.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng Nhân sự Quản lý tại Trụ sở chính SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: TT Chức danh Mã số ứng tuyển 1 Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển KHDN khu vực I, II, III, Trung tâm...
 13. cocghe266

  SHB SHB Hội sở (Hà Nội) tuyển dụng CV Tái thẩm định - Ban Thẩm định tín dụng [28.05.2014]

  Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo tuyển dụng vị trí sau: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: Vị trí Mã số Mô tả công việc Tiêu chuẩn cụ thể Chuyên viên Tái Thẩm định - Ban Thẩm định tín dụng TSC.CVI.TĐTĐ...
 14. NothingT_T

  Đề thi Hỗ trợ tín dụng - SHB Chi nhánh Quảng Ninh

  File đính kèm là đề thi Hỗ trợ tín dụng của SHB chi nhánh Quảng Ninh đợt thi 14/07/2012, vì chụp bằng điện thoại cũng hơi mờ nên các bạn cố gắng tham khảo :)
 15. cocghe266

  SHB [HOT] Thông báo tuyển dụng vị trí CV/NV tại các Đơn vị KD SHB đợt 2/2014 [01.04.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: Click vào hình để xem hình với kích thước đầy đủ Ghi chú: Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào...
 16. cocghe266

  SHB [HOT] Thông báo tuyển dụng vị trí CV/NV tại các Đơn vị KD SHB đợt 2/2014 [01.04.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: Click vào hình để xem hình với kích thước đầy đủ Ghi chú: Ứng viên ứng tuyển vào địa bàn nào...
 17. cocghe266

  SHB SHB tuyển dụng nhiều vị trí tại Chi nhánh SHB Thái Nguyên, T/Quang, T/Giang, Đ/Tháp [20.03.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng Nhân sự làm việc tại các Chi nhánh SHB Thái Nguyên, Tuyên Quang, Tiền Giang và Đồng Tháp đối với các chức danh vị trí công việc sau: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: Kính mời tải về...
 18. cocghe266

  SHB [HOT] SHB thông báo tuyển dụng các vị trí CV/NV tại các Đơn vị kinh doanh SHB [20.03.2014]

  Thực hiện kế hoạch bổ sung nhân sự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại các Đơn vị kinh doanh SHB: I. Vị trí - Tiêu chuẩn tuyển dụng: 1. Các vị trí tuyển dụng: 2. Tiêu chuẩn tuyển dụng: 2.1. Tiêu chuẩn chung: - Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy...
 19. cocghe266

  SHB Thông tin tuyển dụng HOT của SHB - Gia hạn nộp hồ sơ đến hết 15/03/2014

  Hi all, Theo thông tin mới nhất, hiện, tin tuyển dụng rất HOT này của SHB vẫn còn hạn nộp hồ sơ. Hạn chót nộp hồ sơ là 15/03/2014. Cảm ơn @TungTran đã cung cấp tin tốt này. Chúc các bạn khai thác tốt đợt tuyển dụng này nhé! Đọc thông báo tuyển dụng thì thấy HOT không kém MB, đầy đủ các vị trí...
 20. cocghe266

  SHB [HOT] SHB tuyển dụng nhân sự làm việc tại Trụ sở chính [10.02.2014]

  2. Yêu cầu tuyển dụng: 2.1. Yêu cầu chung: - Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy các chuyên ngành thuộc khối Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp vị trí dự tuyển; - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tương đương trong ngành Tài chính Ngân hàng nếu ứng tuyển vị trí Trưởng/Phó...
Top