máy atm không trả thẻ

  1. A

    Vì sao máy ATM nuốt thẻ?

    Máy ATM nuốt thẻ hay còn gọi là thu thẻ khách hàng không chịu nhả ra nằm trong các trường hợp sau: + Người sử dụng nhập sai mã PIN 3 lần liên tiếp + Chủ thẻ không nhận lại thẻ từ máy ATM sau thời gian nhất định tùy thuộc từng Ngân hàng. Thông thường sau 15 -30s + Thẻ nằm trong danh sách thẻ đen...
Top