doanh nghiệp tuyển dụng

  1. hungviet

    Cảnh báo thông tin tuyển dụng không rõ nguồn gốc

    Dear all, Gần đây trên diễn đàn xuất hiện một số tổ chức (tự xưng - chưa được UB xác thực) /cá nhân đăng tin tuyển dụng ngành Ngân hàng theo dạng: Tuyển một số lượng lớn nhưng không rõ tuyển cho Ngân hàng nào, hồ sơ đăng tuyển không rõ ràng, địa chỉ nhận email không phải email Ngân hàng. Đây...
Top