dân ngân hàng

  1. hungviet

    Hướng dẫn kích hoạt Bankers Box

    Hi Bankers & UBers, Như đã hứa cùng UBers và các bạn đồng nghiệp, Diễn đàn Dân Ngân hàng - Chuyên mục đặc biệt dành riêng cho Bankers - đặc biệt là Bankers trẻ trên trực thuộc Cộng đồng Ngân hàng & Nguồn nhân lực (U&Bank) đã cơ bản hoàn thành. Tuy muộn hơn khá nhiều sơ với tiến độ, nhưng tôi...
  2. hungviet

    Tại sao lại phải gác lại ước mơ trở thành Bankers? Sinh viên ơi - đừng sợ!

    Hi guys, Như các bạn đã biết, trong thời gian qua, khi mà hàng loạt các ngân hàng nhận được tin xấu, khi mà đâu đâu người ta cũng bàn tán: nào là hệ thống ngân hàng thế này, nhân viên ngân hàng thế kia... Một loạt các bài viết giật gân được đăng tải trên mặt báo như: Ngân hàng X ép nhân viên...
Top