bacabank

 1. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng GDV tại Quảng Ninh & Vĩnh Phúc [27.09.2014]

  Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác - Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền trên các tài khoản của khách hàng. - Chăm sóc, tư vấn khách hàng. - Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách...
 2. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng Kiểm soát viên tại Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc [27.09.2014]

  Mô tả công việc: • Trực tiếp giám sát ,kiểm tra và duyệt chứng từ trên phiếu và máy tính các giao dịch của các Giao dịch viên, các bộ phận giao dịch huy động vốn, các giao dịch nghiệp vụ từ tài khoản tiền gửi, chuyển tiền trong nước, nước ngoài, phát hành thẻ ATM, thẻ Debit, thẻ Credit … • Kiểm...
 3. Lunited

  BacABank BacaBank tuyển dụng CV xử lý nợ tại Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản - TP.HCM [25.07.2014]

  1. Mô tả công việc: - Tiếp nhận, quản lý hồ sơ xử lý nợ, quản lý khoản nợ; kiểm tra, đánh giá và phân tích hồ sơ các khoản nợ; đốc nợ; thẩm định khoản nợ, khách hàng, tài sản… - Xây dựng Báo cáo và Tờ trình phương án xử lý nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Thực hiện các phương án xử lý đã...
 4. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội [09.08.2014]

  Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác - Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền trên các tài khoản của khách hàng. - Chăm sóc, tư vấn khách hàng. - Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách...
 5. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng CVKD Tiền gửi - Khối NH Bán lẻ & Phó Phòng pháp chế tại Hà Nội [30.05.2014]

  1. Chuyên viên Kinh doanh Tiền gửi - Khối Ngân hàng Bán lẻ A. Mô tả công việc: Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các sản phẩm tiền gửi và chương trình thúc đẩy bán hàng/chăm sóc khách hàng. Phối hợp với các bên có liên quan tham số hóa, cài đặt các thông số về sản phẩm/chương...
 6. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng các vị trí tại Khối Ngân hàng Bán buôn (Hà Nội) [29.04.2014]

  BAC A BANK có nhu cầu tuyển dụng 05 vị trí công tác tại Khối Ngân hàng Bán buôn, cụ thể như sau: - 1 Phó Giám đốc Khối phụ trách nghiệp vụ liên quan đến nước ngoài - 1 Trưởng Phòng Tư vấn Đầu tư & Tư vấn Tài chính - 1 Phó Phòng Tín dụng Doanh nghiệp - 2 Chuyên viên Phòng Tư vấn Đầu tư & Tư...
 7. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng tại Hà Nội & Nghệ An

  BAC A BANK tuyển 03 vị trí làm việc với chi tiết như sau: I. Chuyên viên tiền lương, phúc lợi (chuyên viên 2) Địa điểm làm việc: Hà Nội Ngày hết hạn nhận hồ sơ: 31/03/2014 Số lượng tuyển: 01 người 1/ Mô tả công việc: - Trực tiếp thực hiện tính công, lập bảng lương, thưởng, bảo hiểm tập...
Top