bacabank tuyển dụng

 1. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội [09.08.2014]

  Mô tả công việc: - Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày chuyển về phòng Ngân quỹ, đảm bảo an toàn, chính xác - Thực hiện giao dịch gửi, rút tiền trên các tài khoản của khách hàng. - Chăm sóc, tư vấn khách hàng. - Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách...
 2. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng CVKD Tiền gửi - Khối NH Bán lẻ & Phó Phòng pháp chế tại Hà Nội [30.05.2014]

  1. Chuyên viên Kinh doanh Tiền gửi - Khối Ngân hàng Bán lẻ A. Mô tả công việc: Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất và xây dựng các sản phẩm tiền gửi và chương trình thúc đẩy bán hàng/chăm sóc khách hàng. Phối hợp với các bên có liên quan tham số hóa, cài đặt các thông số về sản phẩm/chương...
 3. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng các vị trí tại Khối Ngân hàng Bán buôn (Hà Nội) [29.04.2014]

  BAC A BANK có nhu cầu tuyển dụng 05 vị trí công tác tại Khối Ngân hàng Bán buôn, cụ thể như sau: - 1 Phó Giám đốc Khối phụ trách nghiệp vụ liên quan đến nước ngoài - 1 Trưởng Phòng Tư vấn Đầu tư & Tư vấn Tài chính - 1 Phó Phòng Tín dụng Doanh nghiệp - 2 Chuyên viên Phòng Tư vấn Đầu tư & Tư...
 4. cocghe266

  BacABank BacABank tuyển dụng tại Hà Nội & Nghệ An

  BAC A BANK tuyển 03 vị trí làm việc với chi tiết như sau: I. Chuyên viên tiền lương, phúc lợi (chuyên viên 2) Địa điểm làm việc: Hà Nội Ngày hết hạn nhận hồ sơ: 31/03/2014 Số lượng tuyển: 01 người 1/ Mô tả công việc: - Trực tiếp thực hiện tính công, lập bảng lương, thưởng, bảo hiểm tập...
Top