bacabank tuyển dụng

 1. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Kiến trúc hệ thống tại Hà Nội [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội Kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Mục đích Công việc: Hoàn chỉnh hệ thống IT trong Ban Ngân hàng số - Nhiệm vụ chính...
 2. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Bình Dương [23.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Dương Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 23/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách hàng tại...
 3. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Dương, Kiên Giang, Cần Thơ Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách...
 4. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng & Kho quỹ tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: 4 - 6 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý và phân công công việc cho GDV, KSV của quầy giao dịch tại Chi nhánh và các Phòng...
 5. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 2 - 5 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp đón và tư vấn cho khách hàng lựa chọn, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của...
 6. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách...
 7. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho BAC A BANK...
 8. T888

  VietABank VietABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hà Nội [07.12]

  Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) thông báo tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội (Hà Đông) Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học trở lên Hạn nhận hồ sơ: 07/12/2021 --------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác Hỗ trợ tín dụng tại các ĐVKD Soạn thảo, kiểm tra các...
 9. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Cần Thơ [08.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Cần Thơ Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 08/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Soạn thảo và kiểm soát hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh theo...
 10. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Hà Nội, Hà Nam [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nam Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư...
 11. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Long An, Kiên Giang, Bình Dương [18.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Long An, Kiên Giang, Bình Dương Kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 18/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp...
 12. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Soạn thảo và kiểm soát hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh...
 13. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Hòa Bình, Hải Dương [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hòa Bình, Hải Dương Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và...
 14. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: 1 - 3 năm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính: Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư được...
 15. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Đắk Lắk [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Đắk Lắk Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho BAC A BANK...
 16. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn [15.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 15/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn...
 17. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Giao dịch viên Chi nhánh Long An [04.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Long An Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 04/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nhiệm vụ chính Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Khách hàng tại...
 18. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Hà Nội [02.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hà Nội (Chi nhánh Gia Lâm) Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 02/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng...
 19. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ tại Hồ Chí Minh [01.12]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 01/12/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, quản lý hồ sơ xử lý nợ, quản lý khoản nợ; kiểm tra, đánh giá và...
 20. T888

  BacABank BacABank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Bình Định, Lâm Đồng [29.11]

  Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank) Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Bình Định, Lâm Đồng Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Hạn chót nhận hồ sơ: 29/11/2021 --------------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp tìm kiếm, mở rộng và gia tăng mới nguồn khách hàng cho...
Top