agribank tuyển dụng 2021

 1. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh - 358 Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021, cụ thể: I. VỊ TRÍ VÀ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG Mã...
 2. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Hồ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [04.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Tây Hồ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 Vị trí tuyển dụng: Tín dụng Số lượng cần tuyển: 06 Tổ chức thi tuyển: 1. Hình thức tổ chức thi tuyển dụng - Vòng 1: Sơ tuyển hồ...
 3. T888

  HOT Agribank Chi nhánh 5 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [12.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Vị trí và số lượng tuyển dụng: Tín dụng: 4 người ; Dịch vụ và marketing: 2 người ; Tin học: 1 người Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên 1. Điều kiện chung: - Ứng viên có quốc tịch Việt Nam, có lý...
 4. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Thông báo Tuyển dụng năm 2021 [27.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình Thông báo Tuyển dụng năm 2021 1. Số lượng: 10 nhân viên nghiệp vụ tín dụng, kế toán.... Làm việc tại các chi nhánh huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. 2. Điều kiện đụ...
 5. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [28.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với các vị trí như sau: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ...
 6. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [28.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với các vị trí như sau: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ...
 7. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Quận 1 Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [29.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Quận 1 thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 Vị trí và số lượng tuyển dụng: Tín dụng: 02 người; Pháp chế: 01 người; Công...
 8. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Tây Bình Phước Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [25.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Tây Bình Phước Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021: I. Vị trí, số lượng tuyển dụng: STT Vị trí tuyển dụng Số lượng 1 Kế toán 7 2 Tín dụng 3 3 Công nghệ...
 9. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Thủ Đức Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [31.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Thủ Đức có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí tuyển dụng như sau: 1. Vị trí và số lượng tuyển...
 10. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Quảng Ngãi Thông báo Tuyển dụng Lao động Đợt 2 năm 2021 [29.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2021 với số lượng chỉ tiêu theo từng vị trí tuyển dụng như sau: Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng Đơn vị 03 Kế toán 01...
 11. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [05.11]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Sóng Thần đang có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 vào làm việc tại các vị trí sau: I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG TUYỂN...
 12. Nguyễn Nhật Min

  HOT Phân tích đề thi AGRIBANK tháng 10/2021

  Ông lớn Agribank đã CHÍNH THỨC tuyển dụng đợt tập trung lớn nhất năm 2021 với gần 1000 chỉ tiêu trên toàn quốc. Thông lệ hàng năm Agribank thường tuyển tập trung 1 đợt lớn vào khoảng thời gian từ tháng 8 - 10, và 1 đợt nhỏ lẻ với các CN thiếu chỉ tiêu vào cuối năm. Với tình hình dịch bệnh phức...
 13. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 với số lượng và vị trí như sau: Số TT Vị trí tuyển dụng SỐ LƯỢNG...
 14. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [22.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tuyển dụng lao động ở các vị trí sau: VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CHỈ TIÊU Tín dụng 04 Kế toán...
 15. T888

  HOT Agribank chi nhánh tỉnh Cà Mau Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [30.09]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank chi nhánh tỉnh Cà Mau Thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: MÃ SỐ VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG MÔN THI 01 Tín dụng 04 Nghiệp vụ Tín dụng 02 Kế toán 02 Nghiệp vụ Kế toán 03...
 16. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ II Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ II có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 05 người 2. Vị trí: Tín dụng: 03 người, Kế toán: 01 người, Lái xe: 01...
 17. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang Thông báo Tuyển dụng năm 2021 [22.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh hậu Giang Thông báo Tuyển dụng năm 2021 1. Số lượng, vị trí: 05 Kế toán, 03 Tín dụng, 01 Pháp chế, 01 Công nghệ thông tin. 2. Điều kiện dự tuyển: 2.1. Điều kiện chung...
 18. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Cần Thơ Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [20.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2021 với điều kiện và vị trí như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 08 người 2. Vị trí: Tín dụng, Kế toán, pháp chế. - Tín dụng, 04 người...
 19. T888

  HOT Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [15.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 1. Số lượng cần tuyển: 12 người 2. Vị trí: Tín dụng: 05 người; Kế toán: 03 người; XDCB: 01 người; Kiểm ngân: 02 người; Lái...
 20. T888

  HOT Agribank Chi nhánh Thăng Long Thông báo Tuyển dụng Lao động năm 2021 [22.10]

  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Thông báo Tuyển dụng năm 2021 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Thăng Long tuyển dụng 04 lao động làm việc tại Hội sở và các Phòng giao dịch trực thuộc, gồm các vị trí: STT Vị trí...
Top