acb tuyển dụng

 1. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long [30.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Bằng Sông Cửu Long Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và...
 2. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long [30.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Bằng Sông Cửu Long Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng doanh...
 3. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Nam Trung Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Nam Trung Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối...
 4. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Bắc Trung Bộ [31.12]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Bắc Trung Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối...
 5. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long [30.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đồng Bằng Sông Cửu Long Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối...
 6. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh thẻ trực tiếp Khu vực Đông Nam Bộ [15.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đông Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các...
 7. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Kiểm ngân Khu vực Đông Nam Bộ [15.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đông Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm đếm và xác định thật/ giả tiền mặt (VND, Vàng, ngoại tệ)...
 8. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Đông Nam Bộ [15.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đông Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (phân...
 9. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Đông Nam Bộ [15.11]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Đông Nam Bộ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. Thực...
 10. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên tại Hồ Chí Minh [04.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày. Thực...
 11. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tại Hồ Chí Minh [04.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phần công việc Kinh Doanh Tư vấn, cung cấp cho Khách hàng...
 12. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân tại Hồ Chí Minh [04.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng...
 13. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh [04.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 3 năm Mức lương: Lương cạnh tranh Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phát triển, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp (Phân khúc khách hàng SME) Tìm...
 14. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Khu vực Nam Hà Nội [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tĩnh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC -...
 15. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Khu vực Đông Bắc Bộ [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Phát...
 16. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Nam Hà Nội [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tĩnh Yêu cầu kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC...
 17. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Khu vực Đông Bắc Bộ [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hoàn...
 18. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Nam Hà Nội [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Vĩnh Phúc, Nghệ An, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Tĩnh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG...
 19. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Khu vực Đông Bắc Bộ [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Phần công việc Kinh Doanh: Tư vấn...
 20. T888

  ACB ACB Tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng Khu vực Nam Hà Nội [02.10]

  Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Thông báo Tuyển dụng Địa điểm làm việc: Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Thái Bình, Hà Tĩnh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Mức lương: Lương thỏa thuận Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2021 ------------------------ MÔ TẢ CÔNG...
Top