abbank tuyển dụng

 1. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Thực tập sinh Khu vực Hồ Chí Minh [04.11]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 10 Địa điểm: Hồ Chí Minh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 04/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị hoặc phòng ban (Xử lý hồ sơ...
 2. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Thực tập sinh Khu vực Hà Nội [04.11]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 10 Địa điểm: Hà Nội Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 04/11/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ các công việc chung của Đơn vị hoặc phòng ban (Xử lý hồ sơ, giấy...
 3. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu [22.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 02 Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 22/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục KHUT được giao định...
 4. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên tại Đồng Nai [22.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 22/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục KHUT được giao định kỳ &...
 5. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng trên Toàn quốc [30.10]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Huế, Sơn La, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Điện...
 6. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân [20.10]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Huế, Sơn La, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Điện...
 7. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp [25.10]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Nơi làm việc: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Gia Lai, Huế, Sơn La, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Điện...
 8. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên tại Tiền Giang [22.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Tiền Giang Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 2 năm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 22/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản trị danh mục khách hàng: Quản lý chăm sóc danh mục KHUT được giao định kỳ &...
 9. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp tại An Giang [16.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 04 Địa điểm: An Giang Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 16/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn...
 10. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tại Cần Thơ [12.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 04 Địa điểm: Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp Ngày hết hạn: 12/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện cung cấp dịch vụ tại quầy giao dịch Đơn vị: Tiếp nhận và...
 11. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp tại Cần Thơ [12.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 12/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn...
 12. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp tại Đồng Nai [08.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 08/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng; Chọn...
 13. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp tại Vũng Tàu [08.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 04 Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 08/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách...
 14. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Đồng Nai [08.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Đồng Nai Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp Ngày hết hạn: 08/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức...
 15. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Vũng Tàu [08.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 04 Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp Ngày hết hạn: 08/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng...
 16. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Tây Ninh [07.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 03 Địa điểm: Tây Ninh Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Trung cấp Ngày hết hạn: 07/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức...
 17. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giám đốc Đơn vị Kinh doanh tại Bạc Liêu [02.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 01 Địa điểm: Bạc Liêu Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 4 năm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 02/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ...
 18. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giám đốc Đơn vị Kinh doanh tại Cần Thơ [02.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 02 Địa điểm: Cần Thơ Yêu cầu kinh nghiệm: 1 - 4 năm Bằng cấp: Đại học Ngày hết hạn: 02/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Đơn vị đảm bảo hoàn thành các chỉ...
 19. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Kiểm soát viên tại Tây Ninh [01.08]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 02 Địa điểm: tây Ninh (Gò Dầu) Yêu cầu kinh nghiệm: 02 năm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 01/08/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Kiểm soát chứng từ kế toán và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân...
 20. T888

  ABBank ABBank Tuyển dụng Giao dịch viên tại Đà Nẵng [31.07]

  Ngân hàng TMCP ABBank Thông báo Tuyển dụng: Số lượng tuyển dụng: 01 Địa điểm: Đà Nẵng Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm Bằng cấp: Cao đẳng Ngày hết hạn: 31/07/2021 ------------------------------- MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức...
Top