Search results

  1. D

    Thắc mắc , cần giải đáp về người có lịch sử nợ xấu

    Chào các anh chị Thời là sinh viên vì nhu cầu học hành nên có mua trả góp một laptop , sử dụng được mấy tháng thì bị kẻ gian lấy mất , sau đó vì công việc làm thêm không máy ổn định nên không kịp thanh toán đúng hạn cho ngân hàng và bị đưa vào danh sách đen của hệ thống ngân hàng CIC , Từ đây...
  2. D

    Thắc mắc , cần giải đáp về người có lịch sử nợ xấu

    Chào các anh chị Thời là sinh viên vì nhu cầu học hành nên có mua trả góp một laptop , sử dụng được mấy tháng thì bị kẻ gian lấy mất , sau đó vì công việc làm thêm không máy ổn định nên không kịp thanh toán đúng hạn cho ngân hàng và bị đưa vào danh sách đen của hệ thống ngân hàng CIC , Từ đây...
Top