Search results

  1. N

    Một tài sản có được thế chấp 2 ngân hàng hay không?

    cám ơn các anh chị đã chia sẻ em đang phân vân trong vấn đề này thì gặp bài này thanks tất cả
Top