Search results

  1. T

    NGÂN HÀNG "ĐÁNG SỢ" NHẤT.

    Em thì xuất thân IT, 1 năm 2 tháng lên Phó phụ trách HC, cày 2,5 năm nữa mới lên TPHC.
  2. T

    Hướng dẫn kích hoạt Bankers Box

    User cũ của mình là manhtuan, mình đã kích hoạt banker rồi mà quên mật khẩu. Mình đã gửi mail kích hoạt lại cho user này. Chờ BQT kích hoạt giúp. thanks all.
Top