Search results

  1. T

    Cho mình hỏi: Viết luận về Nâng cao sử dụng vốn của SME dịch sang tiếng anh.

    Có bạn nào làm khóa luận về đề tài đó? Cho mình xin tài liệu với. Mới cả mình cần phải dịch sang Tiếng Anh nữa. Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. T

    OceanBank [HOT] OceanBank tuyển dụng Giao dịch viên tại Hà Nội & TPHCM [23.10.2013]

    Mình cũng vừa nộp xong, có đề hay kinh nghiệm các bạn chia sẻ nhé! Hihi...
Top