Search results

  1. Ongthuminh

    Tài liệu hướng dẫn Telesale

    tài liệu chuẩn hem ta! rất cám ơn tinh thần trượng nghĩa
  2. Ongthuminh

    2 cách để bạn giúp lực lượng bán hàng của mình tăng năng suất bán hàng

    Giả sử nhân viên của bạn thường xuyên gặp phải tình huống: Ngay trong cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng diễn ra vào buổi sáng, khi đã tới điểm hẹn nhân viên của bạn mới biết mình bị khách cho leo cây. Chỗ hẹn này cách công ty tới 45 phút chạy xe máy bạt mạng và cách hơn một tiếng rưỡi để về tới...
Top