Search results

 1. MSB

  [BZ1] Chuyên viên Phát triển Khách hàng cá nhân - MRBN

  <div class="job_description"> <h2>MÔ TẢ CÔNG VIỆC</h2> <p style="font-family: Arial">- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm, trọng tâm là: sản phẩm tín dụng...
 2. MSB

  Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - MRBT (Thừa Thiên Huế)

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#c0392b;"><strong>Mô tả công...
 3. MSB

  Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBN

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;">MÔ TẢ CÔNG VIỆC</span></span></p> <p style="font-family: Arial"><span...
 4. MSB

  Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - MRBT

  <div class="job_description"> <p style="margin-top:14px; margin-bottom:20px;font-family: Arial"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background:white"><span...
 5. MSB

  Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#c0392b;"><strong>Mô tả công việc:</strong></span></span></p> <p style="font-family: Arial;">- Lập kế hoạch kinh...
 6. MSB

  Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - MRBT

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="color:#c0392b;"><strong>Mô tả công...
 7. MSB

  Phó Giám đốc Doanh nghiệp - Chi nhánh Phú Thọ - MRBB

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial"><strong>MÔ TẢ CÔNG VIỆC</strong></p> <p style="font-family: Arial"><strong>I. Hỗ trợ GĐCN theo phân công/ủy quyền, bao gồm một hoặc một số nhiệm vụ trong các nhiệm...
 8. MSB

  Chuyên gia Đánh giá An toàn Thông tin - IT BU - DXNB

  <div class="job_description"> <p style="margin-bottom:11px;font-family: Arial"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span...
 9. MSB

  Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp - MRBN

  <div class="job_description"> <p style="font-family: Arial;;"><span style="color:#c0392b;"><span style="font-size:14px;"><strong>Mô tả công việc:</strong></span></span></p> <p style="font-family: Arial;;">- Tiếp nhận nhu...
 10. MSB

  Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - MTCB

  <div class="job_description"> <p style="margin-top:15px; margin-bottom:20px;font-family: Arial"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="background:white"><span...
Top