Search results

 1. Minhprobanker

  [Techcombank Tuyển dụng Thực tập sinh tại Hội sở]

  Bạn có biết: Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh Tiềm năng Techcom’s Future Gene của Ngân hàng Techcombank đã khép lại đợt 1 với những con số ấn tượng: Trên 95% Thực tập sinh có kết quả Đạt trở lên và được trao Chứng nhận Thực tập Trên 60% Thực tập sinh được offer các vị trí chính thức tại...
 2. Minhprobanker

  [Techcombank Tuyển dụng Thực tập sinh tại Hội sở]

  Bạn có biết: Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh Tiềm năng Techcom’s Future Gene của Ngân hàng Techcombank đã khép lại đợt 1 với những con số ấn tượng: Trên 95% Thực tập sinh có kết quả Đạt trở lên và được trao Chứng nhận Thực tập Trên 60% Thực tập sinh được offer các vị trí chính thức tại...
 3. Minhprobanker

  [Techcombank Tuyển dụng Thực tập sinh tại Hội sở]

  Bạn có biết: Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh Tiềm năng Techcom’s Future Gene của Ngân hàng Techcombank đã khép lại đợt 1 với những con số ấn tượng: Trên 95% Thực tập sinh có kết quả Đạt trở lên và được trao Chứng nhận Thực tập Trên 60% Thực tập sinh được offer các vị trí chính thức tại...
 4. Minhprobanker

  [Techcombank Tuyển dụng Thực tập sinh tại Hội sở]

  Bạn có biết: Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh Tiềm năng Techcom’s Future Gene của Ngân hàng Techcombank đã khép lại đợt 1 với những con số ấn tượng: Trên 95% Thực tập sinh có kết quả Đạt trở lên và được trao Chứng nhận Thực tập Trên 60% Thực tập sinh được offer các vị trí chính thức tại...
 5. Minhprobanker

  TECHCOMBANK Tuyển dụng chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

  Bạn có biết? Techcombank là 1 trong top 2 nơi làm việc tốt nhất ngành Ngân hàng theo khảo sát của Anphabe năm 2016 Techcombank là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2016 theo đánh giá của Finance Asia Techcombank là Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2016 theo đánh giá của Alpha...
 6. Minhprobanker

  TECHCOMBANK Tuyển dụng chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

  Bạn có biết? Techcombank là 1 trong top 2 nơi làm việc tốt nhất ngành Ngân hàng theo khảo sát của Anphabe năm 2016 Techcombank là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2016 theo đánh giá của Finance Asia Techcombank là Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2016 theo đánh giá của Alpha...
 7. Minhprobanker

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN] Thông tin chi tiết các bạn xem tại link: Việc làm Tuyển dụng tâp trung 100 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) - Techcombank Các bạn có thể gửi CV về 2 đường link: huongtt12@techcombank.com.vn...
 8. Minhprobanker

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN]

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN] Thông tin chi tiết các bạn xem tại link: Việc làm Tuyển dụng tâp trung 100 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) - Techcombank Các bạn có thể gửi CV về 2 đường link: huongtt12@techcombank.com.vn...
 9. Minhprobanker

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN]

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN] Thông tin chi tiết các bạn xem tại link: Việc làm Tuyển dụng tâp trung 100 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) - Techcombank Các bạn có thể gửi CV về 2 đường link: huongtt12@techcombank.com.vn...
 10. Minhprobanker

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN]

  [TECHCOMBANK TUYỂN DỤNG TẬP TRUNG 100 CVKH DN KHÔNG YÊU CẦU KN] Thông tin chi tiết các bạn xem tại link: Việc làm Tuyển dụng tâp trung 100 Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) - Techcombank Các bạn có thể gửi CV về 2 đường link: huongtt12@techcombank.com.vn...
 11. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
 12. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
 13. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
 14. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
 15. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
 16. Minhprobanker

  [CƠ HỘI THỰC TẬP CHO SV NĂM 2-3]

  Phòng nhân sự Ngân hàng TECHCOMBANK cần tuyển 5 bạn làm support cho bộ phận tuyển dụng. 1. Mô tả công việc: - Hỗ trợ nhập liệu, sắp xếp, làm và theo dõi hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhân sự của ngân hàng - Hỗ trợ bộ phận tuyển dụng trong công tác: nhập liệu hồ sơ ứng viên; sàng lọc hồ sơ; hỗ...
Top