Search results

  1. Yeon An

    Agribank Agribank Thông báo bổ sung điều kiện xem xét tuyển thẳng lao động cho các đơn vị năm 2017

    A/c chèn ảnh được vào phiếu đăng ký dự tuyển không ạ? Chỉ giúp em với. E k thể chèn được nên đã gửi file ảnh kèm theo và không được chấp nhận. Agribank phản hồi lại là yêu cầu chèn ảnh vào phiếu đăng ký. Em cảm ơn a/c ạ.
  2. Yeon An

    Agribank [CỰC HOT] Agribank tuyển dụng 969 lao động trên TOÀN HỆ THỐNG năm 2016 [01.11-05.11.2016]

    kế toán thì có hỏi nhiều về nghiệp vụ hay hạch toán phần thi k hả các ace?
Top