Search results

  1. Linh Pham

    [Cần mọi người giúp] Nghề Sales có phải là nghề khó thăng tiến ?

    Cho đến giây phút này thì em vẫn có suy nghĩ rằng làm sales khó mà thăng tiến được, em không được học marketing ra, cũng là làm trái nghề, và đến với nghề sales cũng là tình cờ khi đang khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Chẳng còn gì khác thì đành... phơi mặt ra... làm sales. Thật sự mà nói...
Top