Search results

  1. Sunshine01

    Xin kinh nghiệm về xử lý nợ bên MB

    Mình có nộp hồ sơ xử lý nợ của MB ạ không bik có anh chị nào từng làm vị trí này vào cho e chút kinh nghiệm với. Em thì ko phải dân ngân hàng gốc, e làm bên cơ quan NN mảng tố tụng giờ nhảy ra ngoài làm ngân hàng. Xin ít ý kiến về lương thưởng, áp lực công việc ạ?
Top