Search results

  1. V

    Vietcombank [HOT] Vietcombank Sở Giao dịch (Hà Nội) tuyển dụng 30 cán bộ nghiệp vụ [24.04-26.04.2014]

    Mình cũng vừa đc gọi, 8h sáng t4 tại tầng 8. Lúc đấy nghe qua qua xong quên xừ mất, nhớ mang máng như thế, bạn nào xác nhận hộ mình với :">
  2. V

    Vietcombank [HOT] Vietcombank Sở Giao dịch (Hà Nội) tuyển dụng 30 cán bộ nghiệp vụ [24.04-26.04.2014]

    Bạn nào lấy giấy báo rồi cho mình hỏi tý :D Mã số báo danh là SGD.KT là thì Kế Toán, SDG.GDV là thi GDV nhỉ hay chỉ có một mã SBD thôi? Hỏi hơi ngu nhưng mong được các bạn trả lời :)) Với cả không biết thi đề chung hay đề riêng cho từng vị trí nhờ :((
Top