Search results

  1. T

    Một tài sản có được thế chấp 2 ngân hàng hay không?

    cho em hỏi chút là cụ thể ở luật nào đc k ạ?
Top