Search results

 1. S

  Ucp 600

  cám ơn b
 2. S

  vietcombank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính làm việc tại hà nội và hồ chí minh đây ạaaa

  I/ Chỉ tiêu tuyển dụng: - Phòng Kiểm toán nội bộ - TSC: 05 cán bộ. - Ban hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng – TSC: 06 cán bộ. - Phòng Quản lý rủi ro hoạt động – TSC: 04 cán bộ. - Phòng Quản lý rủi ro thị trường – TSC: 04 cán bộ. - Trung tâm Tài trợ...
 3. S

  HOT] Vietcombank tuyển dụng cán bộ tại Trụ sở chính (hà nội và hồ chí minh)

  I/ Chỉ tiêu tuyển dụng: - Phòng Kiểm toán nội bộ - TSC: 05 cán bộ. - Ban hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng – TSC: 06 cán bộ. - Phòng Quản lý rủi ro hoạt động – TSC: 04 cán bộ. - Phòng Quản lý rủi ro thị trường – TSC: 04 cán bộ. - Trung tâm Tài trợ thương mại – TSC: 02 cán bộ (TP. Hà Nội) và 09...
Top