Search results

  1. N

    BIDV BIC tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc đợt 1 năm 2013 [27.04.2013]

    Mình nộp ở Hà Nội mà chưa thấy có thông báo gì, hay lại trượt rồi :((
  2. N

    BIDV BIC tuyển dụng nhiều vị trí trên toàn quốc đợt 1 năm 2013 [27.04.2013]

    Mọi người ơi, đã có ai nhận được thông báo về việc tuyển dụng của bên BIC này chưa ạ ?
Top