Search results

  1. A

    Review Ngân hàng chính sách xã hội có tuyển dụng không?

    Mình cũng đang hóng. đợt trc đc intern trong NHCS mấy tháng mà thích quá đi. muốn làm việc ở đó lắm. nhưng ko hi vọng nhiều, vì thấy mấy anh chị trong đó có ai là con em ngoài ngành đâu, trừ bác giám đốc, nghe đâu đi lên từ chủ tịch xã :(
  2. A

    Thi tuyển BIDV

    ờ, toàn thấy yêu cầu chiều cao hết ý. chán thật. mình cũng nấm lùn giống bạn. ko biết có ngân hàng nào ko y/c chiều cao ko biết :((
Top