Search results

  1. V

    Review Nên chọn Agibank hay Thuế

    Làm Agri. Doanh nghiệp nhà nước, có cp thì cũng còn cp nhà nước mà. Chế độ phúc lợi lắt nhắt rất nhiều. Ăn ca, khám bệnh, nghỉ dưỡng, 1 năm ít nhất 4 kỳ thưởng ... Có tâm trạng trông đợi thưởng với mọi người... Và ko biết thưởng mức bao nhiêu. Thuế thì chế độ biết hết rồi.. Đâu có gì thú vị
Top