Search results

  1. L

    Đau khổ vì thất nghiệp, không có tiền đi đám cưới

    Cảm ơn lời khuyên của mọi người. Em cũng đã ngộ ra được nhiều điều. Giai đoạn này, tiêu cực nhiều, nhưng tích cực thì cho em biết mình đang ở đâu, thiếu gì, cần gì, phải làm gì và suy nghĩ thông suốt, tích cực hơn. Đối diện và vượt qua nhé các bạn cùng cảnh ngộ với mình. Bất cứ công việc gì cũng...
  2. L

    Đau khổ vì thất nghiệp, không có tiền đi đám cưới

    Đang là mùa cưới, bạn bè lấy vợ, lấy chồng nhiều, nên tiền đi đám cưới cũng nhiều, mà tôi lại đang thất nghiệp. Tình thế quả thật rất khó khăn... Tôi đã tốt nghiệp được hơn 4 tháng. Hiện đang về quê xin việc. Cũng như bao sinh viên khác, tôi cũng ấp ủ trong mình những hoài bão riêng về một...
Top