Search results

 1. Lê thuý 585

  VietinBank VietinBank gia hạn tuyển dụng TẬP TRUNG cán bộ Chi nhánh trên toàn hệ thống [13.04.2017]

  Cho mình hỏi đối với vị trí QHKH Cá nhân thì chứng chỉ tin học với tiếng anh yêu cầu tối thiểu là gì ??
 2. Lê thuý 585

  VietinBank VietinBank thông báo tuyển dụng vị trí Hỗ Trợ trên toàn hệ thống

  Cho mình hỏi đối với vị trí QHKH Cá nhân thì chứng chỉ tin học với tiếng anh yêu cầu tối thiểu là gì ??
 3. Lê thuý 585

  VietinBank [HOT] VietinBank tuyển dụng gần 1100 chỉ tiêu tại 132 chi nhánh trên toàn hệ thống 2017 [13.04.2017]

  Cho mình hỏi đối với vị trí QHKH Cá nhân thì chứng chỉ tin học với tiếng anh yêu cầu tối thiểu là gì ??
Top