Search results

  1. Như Zé

    Câu lạc bộ “NHÀ NGÂN HÀNG TƯƠNG LAI – FBN” trường Đại học Ngoại Thương tuyển thành viên Gen 1.

    Tuyệt quá :) Học chuyên ngành Ngân hàng ở FTU mãi mà giờ mới có CLB cho mình :)
Top