Search results

 1. H

  Review Nên chọn Agibank hay Thuế

  a ơi, lương bên agribank tính như thế nào anh ?
 2. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  có bạn nào chốt được ngày tiếp nhận và đi làm chưa ? Khu vực HCM nhé
 3. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  Khi nào có tin tức gì mới bạn Thoòng báo cho mình với nhé
 4. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  vậy chắc là hết tháng này là có danh sách đậu và tiếp nhận đó hơ :)
 5. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  khu vực tphcm có danh sách đi phỏng vấn chưa mọi người?
 6. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  vậy sao kịp chuẩn bị hồ sơ mà đi pv? lỡ ko sắp xếp công việc thì sao mọi người ?
 7. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  Tình hình vẫn chưa có lịch đi pv ? Nếu có thì sao sắp thời gian mà đi kịp trời .
 8. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  có kết quả thi viết ở hcm chưa mọi người ? hixx MB nói có kết quả trước 17g ngày 10 mà ?
 9. H

  MB [HOT] MB tuyển dụng TẬP TRUNG đợt 1/2017 trên toàn hệ thống [22.12.2016]

  chắc phải thứ 6 tuần sau có kết quả hixx ngóng mỏi cổ
Top