Search results

  1. M

    Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition)

    Cuốn này thì anh chị em ở box này không ít người biết không cần nói nhiều nha Mình có cả đáp án nhưng chưa có điều kiện post được, nếu mọi người muốn thì cứ phản hồi mình sẽ bổ xung sau nha
Top