Search results

  1. A

    Thực trạng hoạt động thanh toán QT tại Việt Nam

    Bạn share cho mình tham khảo với nhé. Nếu bạn có cả tài liệu ví dụ như thực trang thanh toán L/C tại VN hay các hình thức thanh toán khác thì share cho mình luôn nhé, tại mình gần nộp bài mà ko tìm thấy số liệu gì cả. Cảm ơn bạn nhiều nhé. :)
  2. A

    Thực trạng hoạt động thanh toán QT tại Việt Nam

    Mình đang làm 1 tiểu luận về thực trạng hoạt động thanh toán QT tại Việt Nam nhưng hiện tại mình ko tìm thấy tài liệu gì cho bài viết. Ai giúp mình với đc ko???
Top