Search results

  1. K

    SHB SHB tuyển dụng nhân sự cho CN mới Quảng Ngãi & Cà Mau [15.05.2015]

    Mình post một số câu Đề thi KHCN mà minh nhớ cho các ạ/c tham khảo nè Đề gồm 35 câu TN, , thời gian 40' trog đó có 5 câu AV về IQ và từ vựng (không khó lắm đâu) 1. cổ đôg chiến lược của SHB, 2. Sản lượng cafe 2014 của VN đưg thứ mấy trên thế giới 3. 2014, NH nào được NHNN mua lại giá O đồg 4...
  2. K

    SHB SHB tuyển dụng nhân sự cho CN mới Quảng Ngãi & Cà Mau [15.05.2015]

    Ôi, vậy là em tạch thi viết rồi :D. Em thi KHCN. Chúc Anh may mắn qua vòng pv hen!
Top